Gemeenteavond 13 maart 2019

Gemeenteavond 13 maart 2019. Op de gemeenteavond van woensdag 13 maart zijn de aanwezige leden unaniem akkoord gegaan met het voorstel van de kerkenraad om de structuur op het gebied van bestuur en pastoraat te wijzigen. Met deze nieuwe aanpak is de Open Hof kerk voorbereid op de toekomst. Op deze avond zijn ook de financiën van de kerk en… Lees meer...

Vespers in de 40-dagentijd

Vanaf donderdag 21 maart is er elke donderdagavond een korte gebedsbijeenkomst (20 à 25 minuten) in de kerkzaal van de Open Hof. Dan willen we bidden, een stukje uit de Bijbel lezen en een moment van overdenking en bezinning houden. Iedereen is welkom. Voorgangers komen van de Rank (ds. I. Padmos), de Open Hof (br. C. van Vliet en ds. K. Koekkoek)… Lees meer...

Collecte in Natura

24 maart is er weer een collecte in Natura voor de voedselbank. Afgelopen jaren zien we gegeven voedsel afnemen. Daar staat tegenover dat er gul gegeven wordt in het “brood”. Wij als diaconie vinden het jammer dat het gegeven voedsel terug loopt. Het is wel begrijpelijk dit is iets anders dan normaal en vergt wat voorbereiding. Wij als diaconie… Lees meer...

Actie Kerkbalans 2019

De meeste toezeggingsformulieren hebben we ontvangen. Fijn dat wij zoveel formulieren in ontvangst mochten nemen! Er is € 112.000 toegezegd, wij zijn hier als College zeer verheugd over en bedanken u voor de toezeggingen. Een mooi bedrag, de muziek kan blijven klinken in de Open Hof! Om u een beeld geven, dit is € 3.000 meer dan vorig jaar is… Lees meer...

Musical “Op zoek naar Judas”

Weer even een kleine update van de voorbereidingen voor deze gemeentemusical. Het “productieteam” is inmiddels uitgebreid met een theatermaakster en een muzikant: Annabelle van Nieuwkoop en André van Delft. Samen met producente Inge Simons-de la Parra en nog wat hulpjes vanuit de gezamenlijk commissie De Rank/Goede Herder/Open Hof, worden data… Lees meer...

Bijzondere inloopmiddag

Op 20 maart wordt er een bijzondere inloopmiddag georganiseerd. Wil Gorter is onze gast. Zij weet heel veel over hoeden, hoedjes, petten, mutsen en helmen. Zij brengt dozen vol hoeden mee en weet daar op een humoristische manier veel over te vertellen en te zingen. Wat zou het leuk zijn als daar veel mensen van kunnen genieten, neem dus gerust je… Lees meer...