Direct naar het activiteitenrooster

Welkom op de site van de Open Hofkerk van Katwijk aan den Rijn. Een actieve kerkelijke gemeenschap van ongeveer 660 mensen van alle leeftijden. Mensen die over allerlei zaken van geloof en samenleving verschillend denken, maar die met elkaar delen dat ze zich aangesproken voelen door het evangelie van Jezus Christus.

Tijdens de zondagse erediensten en de vele andere activiteiten is er ruimte voor jong en oud. Het gebouw van de gemeente, de 'Open Hof', is een modern en open centrum voor viering en ontmoeting. 

Net als alle christelijke gemeenschappen baseert de Open Hof-gemeente zich op de Apostolische Geloofsbelijdenins. Kort samengevat brengt zij dit als volgt onder woorden:

"De Open Hof-gemeente erkent God de Vader als haar Schepper Die zich blijvend met Zijn schepping bezighoudt en ieder van ons persoonlijk kent en Die beloofd heeft dat wij op weg zijn naar de uiteindelijke verwezenlijking van Zijn Rijk waarin alles goed zal zijn. 

De gemeente erkent dat Jezus de Zoon van God is, die door zijn leven, sterven en opstanding in de weg naar deze toekomst de allesbepalende rol speelt. De gemeente wil zich laten leiden en inspireren door Gods onmisbare Heilige Geest."

Uw reacties zijn van harte welkom.