Kerststukjes maken 12 december!

Kerststukje maken op 12 december. Op verzoek gaan we op Woensdag 12 december een kerststukje maken. Nelleke en Elma gaan ons daar bij helpen het beloofd iets moois te worden. Er zij wel wat kosten (€ 12,50) aan verbonden voor het materiaal. Wat daarvan overblijft is dan voor de kerk voor de LED- lampen. U kunt u opgeven via ons of in de hal. Het… Lees meer...

Op zoek naar Judas

“Op zoek naar Judas”. De musical. Afgelopen 13 november was de eerste, oriënterende, bijeenkomst voor het opzetten van de musical “Op zoek naar Judas” door gemeenteleden van de Open Hof, De Goede Herder en De Rank. Een kleine twintig mensen waren samen om allereerst te luisteren naar het verhaal en de waardevolle adviezen van ervaringsdeskundige… Lees meer...

Boemerangberaad

Boemerangberaad. Een paar maal per jaar komen we op zondagavond bij elkaar. We stellen vragen die je niet zomaar hardop durft te stellen. Of bespreken teksten uit de bijbel die met elkaar in tegenspraak zijn/lijken. We vragen ons af wat we geloven en wat geloven voor ieder van ons betekent. We doen dat meestal naar aanleiding van een actueel boek… Lees meer...

Collecte voor ZOA op 9 december

Diaconale collecte voor ZOA op 9 december Jemen. Wie dat hoort denkt aan een land ver weg met oorlog. Al sinds 2011 heersen er in dit arme land conflicten. Sinds 2012 is ZOA hier actief. Om maar eens een getal te noemen: 14 miljoen mensen (de helft van de bevolking) leven op de rand van hongersnood. Wat is nu een getal? Al zouden er daar 1000,… Lees meer...

Kerstproject 2018 Kindernevendienst: Lichtdragers van God.

Kerstproject 2018 Kindernevendienst: Lichtdragers van God. Dit jaar lezen we de Bijbelgedeelten uit het Lucas-evangelie die voorafgaan aan de geboorte van Gods Zoon. We concentreren ons op vijf personen die ieder op hun manier reageren op de boodschap van God die verlossend in hun leven en in de wereld komt. Zacharias omschrijft dat in zijn… Lees meer...

9 december Tienerkerk!

Zondag 9 december is er geen kinderkerk, maar wel een tienerkerk. Het wordt tijd om de sinterklaasdrukte achter ons te laten en vooruit te kijken naar Kerst. We gaan daarbij ook creatief aan de slag en zullen iets moois maken voor de oudere gemeenteleden van onze kerk. Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen, we starten 10:00 uur. Tot dan!  Lees meer...