17 november - Eredienst+

Aankomende zondag is er weer een Eredienst+. In deze dienst zal ds. Binnendijk uit Noordwijk voorgaan. Thema: 'Generaties samen in de kerk' Het thema komt aan de orde aan de hand van Jacob, die worstelt met het vinden van zijn plaats in zijn familie en uiteindelijk daarbij zelfs de ervaring heeft met God zelf te worstelen. Terwijl Jezus laat zien… Lees meer...

Brainstorm voor alle commissies 21 november

Het afgelopen jaar zijn in de communicatie rondom de Open Hof kerk weer een aantal stappen gezet waarmee we hopen nog meer mensen te bereiken. Zo worden bijvoorbeeld de website en sociale meer en meer ingezet en ondersteunen wij bij activiteiten. Toch denken wij dat wij nog veel meer kunnen betekenen voor de verschillende commissies en clubs. Door… Lees meer...

19 november | Vogelfoto’s uit Katwijk en daarbuiten ...

Een vogelaar met een passie! Vogelfoto’s uit Katwijk en daarbuiten ... In Nederland worden ongeveer 525 soorten vogels waargenomen. Wanneer u oplet, kunt u er ongeveer 350 daarvan rondom de gemeente Katwijk waarnemen. Daarvoor heeft u wel geduld en een scherp oog nodig. René van Rossum heeft dit beide en heeft al vele soorten op zijn camera… Lees meer...

Inloopmiddag 20 november

Een speciale inloopmiddag deze keer. Misschien is er nog tijd voor een kaartje of een praatje, maar er zal veel aandacht zijn voor het belangrijkste monumentale gebouw in de gemeente Katwijk. Jacco Bouma komt op 20 november vertellen over molen De Geregtigheid (1740) en over molens in het algemeen. Iedereen die belangstelling heeft is welkom. Lees meer...

Bijbellezen in de ochtend 27 november

Op woensdag 27 november komen we weer van af 10.00 uur samen in de Open Hof. We zullen dan lezen uit 1 Samuel 3. Iedereen die het fijn vindt met elkaar een stukje Bijbel te lezen en daarover te praten is van harte welkom! Lees meer...

Update Stichting Congo | Collecte zondag 17 november

Update van Stichting Congo In de zomer zijn we weer in Congo geweest om aan onze verschillende projecten te werken. Samen staan we sterker en we versterken elkaar en vergeet niet dankbaar te zijn voor wat je hebt en wat je kunt doen. Hieronder leest u de stand van zaken van de projecten van Stichting Congo. Tienermoeders Het naaiatelier is klaar… Lees meer...