De eerste dienst in het nieuw jaar is dan op 7 januari. We beginnen het jaar rondom te Tafel van de Heer, in een lopende Heilig Avondmaal-viering. Zo mogen we al vierend en biddend het nieuwe jaar ingaan: als één gemeenschap met en van Christus en met elkaar. Uiteraard is er na de dienst alle gelegenheid elkaar geluk en zegen voor het nieuwe jaar toe te wensen.

 

 

Er wordt gecollecteerd voor Stichting Grip op de knip. Het mag dan economisch beter gaan, toch zijn er nog heel wat huishoudens in onze regio die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Deze Stichting helpt mensen op een deskundige manier om de financiën weer op een rij te krijgen. Vrijwilligers, Hulpmaatjes, zetten zich in om dit te bewerkstelligen. Ook een Stichting maakt kosten, denk b.v. aan scholing, zodat een collecte op zijn plaats is.