In januari gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’. Alle leden krijgen een brief met het verzoek om een bijdrage. De kerk is volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Is de Open Hof kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Vanaf 22 januari kunt u de brief met het verzoek om mee te doen met de actie Kerkbalans verwachten, uiterlijk 5 februari wordt het toezeggingsformulier door een vrijwilliger weer bij u opgehaald. We bevelen de actie Kerkbalans van harte bij u aan om zo onze Open Hof in 2018 financieel gezond te houden!