Op deze avond vieren wij de dienst voor gewas en arbeid. Om 19.30 uur in de Open Hof! U bent gewend dat na deze dienst dan de financiën van de kerk worden besproken. Dat doen we nu dus niet! Er komt een speciale gemeenteavond waarin o.a. de financiën worden besproken en ook andere belangrijke mededelingen en activiteiten aan de orde komen. De datum is nog niet bekend, maar we houden u op de hoogte.