Onder het motto: ‘We moeten eens met elkaar praten’ nodigen wij u allemaal uit voor de gemeenteavond van dinsdagavond 3 april – aanvang 19.30. Als eerste worden de financiën 2017/2018 in een kort tijdsbestek doorgenomen. Daarna besteden wij aandacht aan het rapport van de Ad Hoc-commissie. Deze commissie is vorig jaar maart benoemd en heeft een rapport opgesteld en aanbevelingen gedaan. Dit rapport moeten wij met u delen want het gaat om de toekomst van uw Open Hof kerk. Niet alleen op financieel gebied, maar ook op gebied van betrokkenheid (wie is bereid om nog wat in en voor de kerk te doen?). Wij mogen ons gelukkig prijzen dat nog een groot aantal mensen zich wil inzetten voor de Open Hof, maar de spoeling gaat dunner worden. We kunnen echter niet steeds op dezelfde gemeenteleden een beroep doen, ook anderen dienen hun verantwoordelijkheid te nemen. Het laatste agendapunt is de Kerkproeverij; dit is het thema van de PKN voor het jaar 2017 en 2018. Het doel van Kerkproeverij is dat de kerk voor iedereen niet alleen gastvrij maar juist ook uitnodigend wil zijn, en dat het hiermee op den duur een omslag in de kerkelijke cultuur teweeg gaat brengen. Een aantal ambtsdragers heeft hier een programma samengesteld dat we op een ontspannen manier gaan behandelen. Hoe dat in het vat wordt gegoten, zult u op deze avond wel merken.

Wij verwachten u.

De kerkenraad