Voor wat betreft mijn “permanente educatie” is er met ingang van dit jaar (2018) weer een nieuwe periode van 5 jaar aangebroken. Binnen die tijd moet weer een voorgeschreven hoeveelheid nascholing genoten worden. Ik heb mij voorgenomen daar meteen een flink gat in te slaan (van formeel 168 uur). Dat betekent dat ik vanaf 22 mei tot 18 juni vrijwel alleen met studie bezig ben. Een aantal dagen ben ik dan ook niet in Katwijk. Andere dagen ben ik wel thuis, maar alleen in uiterste gevallen beschikbaar. Voor allerlei zaken die het kerkenwerk aangaan en pastorale vragen kunt u dan uiteraard terecht bij de leden van het pastorale team en de scriba en voorzitter. De zondagse diensten hoop ik ondertussen wel te kunnen voorgaan.

Ik ga mij deze periode toeleggen op een drietal cursussen van de Protestantse Theologische Universiteit die allen betrekking hebben op “Kerk, cultuur en samenleving”. Daarbij komen vragen ter sprake als: Wat betekent het Christelijk geloof nog in onze samenleving en de publieke ruimte? Wat betekent God in ons dagelijks leven? Hoe kunnen we daarvan spreken en hoe wordt er wereldwijd van gesproken? En tenslotte ga ik me verdiepen in Nederland als zendingsgebied met “Pionieren en nieuwe kerkplekken ontwikkelen”. Na de zomer hoop ik daar heel veel meer over te kunnen vertellen. En wat nog belangrijker is, dan hoop ik ook weer wat toegerust te zijn voor mij dienstwerk in onze kerk anno 2018 en daarna!

Ds. Karel Koekkoek