Informatie uit zaal drie.

Nieuwe ambtsdragers.
Er wordt momenteel hard gewerkt om de vacatures in de diaconie en het pastorale team in te vullen. Het zal u bekend zijn dat dit geen gemakkelijke opgave is. We gaan blijmoedig door met zoeken en we hopen binnen niet al te lange tijd weer voltallig te zijn. 

Attentiecommissie.
Zoals reeds eerder vermeld is broeder Jaap Vliegenthart gestopt als lid van de attentiecommissie. Zijn gezondheid laat het niet meer toe. Jaap, nogmaals bedankt. We zijn blij dat zuster Nel van Vliet de taak van Jaap wil overnemen, zodat zij nu – samen met Corrie van Delft – de attentiecommissie vormen. Nel, van harte welkom.

Het Heilig Avondmaal.
Tijdens de Bestuurlijke Kerkenraad van 18 april jongstleden is besloten om het Heilig Avondmaal voortaan in lopende vorm te vieren. Men is van mening dat de viering zo beter tot zijn recht komt. Het rondgaan van de schalen en bekers en glazen door de banken doet enigszins afbreuk aan de viering en daarom is dit besluit genomen.

Stoelendans.
Ook is op deze vergadering gesproken over de opstelling van de stoelen. De carrévorm die wordt gebruikt bij de viering van het lopend avondmaal, wordt als uitnodigend ervaren. Daarom is, in overleg met koster Henk, de opstelling van de stoelen aangepast zoals we die gewend zijn bij het lopend avondmaal.

De privacywetgeving.
In de vorige KerkContact heeft u al kunnen lezen over de privacywetgeving. Ook de Open Hof dient aan aantal voorwaarden te voldoen. Nu wordt ‘de soep nooit zo heet gegegeten’, maar in klein committee wordt hier de nodige aandacht aan besteed en zullen ook wij ons moeten houden aan de regelgeving. We houden u op de hoogte.

Koffiedrinken in de Boemerang.
Al meer dan 30 jaar wordt er op de laatste zondag van de maand – na de morgendienst – koffie gedronken in de Boemerang. Al die jaren stonden Johan en Jolanda, Klaas en Dinette voor ons klaar om ons van koffie en koek te voorzien. We merken echter dat het bezoek de laatste jaren terugloopt. Dan moet je als Open Hof en als Boemerang elkaar diep in de ogen kijken en afvragen: moeten we hier nog mee doorgaan en wie doet wie nu een plezier? In goed overleg met de baas (iedereen weet wie dat is) van de Boemerang, is besloten om op zondag 24 juni aanstaande de laatste keer koffie te drinken in de soos. Wij zullen als Open Hof hier dan extra aandacht aan besteden. Omdat éénmaal per maand koffiedrinken na de dienst dan erg mager is, gaan wij tweemaal per maand koffie/thee-drinken in de Open Hof. De eerste zondag van de maand blijft, en in overleg met ons kostersechtpaar wordt bekeken wanneer er de tweede keer in die maand een ‘bakkie wordt gedaan’.