Het Leerhuis Valkenburg organiseert bijeenkomsten waarin wordt ingegaan op actuele vragen die opkomen uit de relatie tussen samenleving, cultuur, geloof en wetenschap. De eerste bijeenkomst van dit seizoen is op donderdag 25 oktober 2018. Daar verwelkomen we dr. Arie C. Kooijman, die zal spreken over de kerkvader Augustinus. Die leefde in de vierde eeuw, en als leidsman van de jonge kerk was zijn positie uniek. Zijn vele geschriften en preken zijn verbazend helder en inspirerend, en verdienen het om door de eeuwen heen bewaard en overdacht te blijven. Deze leerhuisavond kan daaraan bijdragen. In het dagelijks leven is dr. Kooijman geestelijk verzorger bij de Alrijne Zorggroep. Zoals altijd is de toegang vrij, en iedere belangstellende is welkom. De avond wordt gehouden in het Trefpunt, een ruimte achter het kerkgebouw ‘de Goede Herder’, Hoofdstraat 35 in Valkenburg. Aanvang 20:00 uur. Vanaf 19:45 is koffie en thee klaar.