Woensdag 7 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Tijdens deze dienst wordt de Dankdag collecte gehouden en op zondag 11 november is de tweede rondgang bestemd voor de Dankdag collecte.

Vorig jaar zijn we gestart met het plaatsen van zonnepanelen, dit jaar willen we beginnen met het verduurzamen van de verlichting door gloeilampen te vervangen door LED lampen. Als u liever een bedrag wilt overmaken i.p.v. uw bijdrage te geven via de collecte, dan kunt u dat doen door gebruik te maken van rekeningnummer
NL02 RABO 0331 7018 98 t.n.v. Gereformeerde Kerk Katwijk aan den Rijn o.v.v. Dankdag collecte. Bij voorbaat hartelijk dank!