Diaconale collecte voor ZOA op 9 december

Jemen. Wie dat hoort denkt aan een land ver weg met oorlog. Al sinds 2011 heersen er in dit arme land conflicten. Sinds 2012 is ZOA hier actief. Om maar eens een getal te noemen: 14 miljoen mensen (de helft van de bevolking) leven op de rand van hongersnood. Wat is nu een getal? Al zouden er daar 1000, 100, 10 mensen hongerlijden. Nee al zou er maar één hongerlijden. Die ene willen we toch niet aan zijn lot overlaten? Corine Verdoold werkt voor ZOA in Jemen In een interview zei zij: “Het is erg zinvol om hier te zijn. Ondanks de oorlog hebben we goede waterstructuren op weten te zetten, veel mensen het hele jaar door van goed en genoeg water voorzien. Ook bouwen we waterreservoirs op de daken, zodat vrouwen twee tot drie uur per dag minder lopen voor schoon drinkwater. Met de bouw van die reservoirs geven we tegelijkertijd voorlichting hoe cholera voorkomen kan worden en hoe waterfilters werken. Daarnaast delen we voedselpakketten (13.391!!!) uit en geven we trainingen in het aanleggen en onderhouden van eigen moestuintjes. In 2017 konden we 50.000 mensen van voedsel voorzien. Dat alles maakt me dankbaar”. Zondag 9 december is de collecte voor dit land. Helpt u mee voor hulp in dit geteisterde land? U kunt ook een gift overmaken op ZOA, NL02RABO 0387 5120 12 o.v.v. Katwijk-Jemen. Meer informatie vindt u ook op www.zoa.nl of bij Marianne van Duijn