Kerststukje maken op 12 december.

Op verzoek gaan we op Woensdag 12 december een kerststukje maken. Nelleke en Elma gaan ons daar bij helpen het beloofd iets moois te worden. Er zij wel wat kosten (€ 12,50) aan verbonden voor het materiaal. Wat daarvan overblijft is dan voor de kerk voor de LED- lampen. U kunt u opgeven via ons of in de hal. Het stukje staat op de bar in de hal dan kunt u het bekijken. Alleen toekijken met een kopje koffie mag; ook altijd gezellig.

Greet , Willemijn en Nel