De eerste actie van ‘de Open Hof gaat groen’, de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen is alweer een tijdje achter de rug. Ondertussen zijn we al gestart met de tweede actie, het vervangen van gloeilampen door ledverlichting. Veel gemeenteleden hebben obligaties gekocht om de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen financieel mogelijk te maken. Zoals afgesproken worden er ieder jaar 20 obligaties uitgeloot om terug te betalen aan de desbetreffende obligatiehouders. Die loting heeft in december 2018 voor het eerst plaats gevonden. De obligatiehouders die uitgeloot zijn hebben hier ondertussen een brief over ontvangen. Eind van dit jaar zal de tweede loting plaats vinden. Iedereen die heeft bijgedragen, nogmaals hartelijk bedankt!

Na ca. 1,5 jaar kunnen we de gegevens analyseren die wij verkrijgen voor de opbrengst van de zonnepanelen. De panelen hebben op jaarbasis ca. 11.000 KWh opgeleverd. Dit sluit aan bij de verwachting die wij hadden. Van deze 11.000 KWh hebben wij ca. 4.000 KWh zelf gebruikt en hebben wij 7.000 KWh terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Deze terug levering heeft ons een bedrag van € 1.000,- opgeleverd. Daarnaast natuurlijk het bedrag wat wij minder hebben uitgegeven aan de 4.000 KWh. De investering door ons allen levert hierbij een goede bijdrage aan onze ‘groene’ kerk.