Op dit moment zijn we bezig invulling te geven aan de cantorij.