De Open Hof cantorij bestaat momenteel uit een twintigtal enthousiaste koorleden. Zij heeft als doel de gemeentezang te ondersteunen  en te verrijken. In de Open Hofkerk wordt veel en graag gezongen. De cantorij heeft als taak de kerkmuziek op een breed vlak een plaats te geven in de liturgie. Gezongen wordt uit o.a het Liedboek voor de Kerken, de liedbundels Tussentijds, Zingend 
Geloven en het Dienstboek. Zij verleent haar medewerking tijdens de vieringen van een aantal kerkelijke hoogtijdagen en aan meditatieve vieringen. 
De cantorij wil er graag aan meewerken om de lofzang gaande te houden en weet zich ondersteund door de organisten Cees Wassenaar en Paul van Hoek. Naast het zingen is er ook plaats voor gezelligheid. 

Contacpersonen:

Cees Noort Molentuinweg 25 Tel: 071 4074422
Elma Minnee Kerkstraat 37 Tel: 071 4032166