Voor veel leden van de Open Hof-gemeente vormt de eredienst het centrum van het gemeenteleven. In de eredienst ontmoeten zij elkaar om gezamenlijk in woord, gezang en gebed God te eren, Hem te danken voor al het goede en Hem te vragen om ontferming voor de wereld dichtbij en veraf.

Door de eredienst wordt de persoonlijke geloofsbeleving van de leden gevoed en worden zij opgeroepen om zich in te zetten voor God, voor elkaar en de wereld buiten de kerk. In de eredienst moet ieder; jong en oud- een plaats krijgen. Dit betekent dat steeds opnieuw gezocht moet worden naar vormen waarbij kinderen, jongeren en ouderen zich geaccepteerd voelen in hun geloofsbeleving.

Iedere zondagmorgen is er een dienst die om 9.30 uur - gedurende de “zomertijd”  en om 10.00 uur – gedurende de “wintertijd”, begint.
Meditatieve vieringen vinden plaats op de vierde zondag van de maand: januari, maart,  september en november. 
Aanvang 19.00 uur.

Ook op christelijke feestdagen die niet op zondag vallen worden vieringen gehouden zoals:
Kerstmis, de Stille Week, Hemelvaartsdag, Oudejaarsavond en op Bid- en Dankdag voor gewas en arbeid. 

Iedere eerste zondag van de maand is het koffiedrinken na de dienst in de grote zaal. 
Op de laatste zondag van de maand is het koffiedrinken na de dienst in de   Boemerang, naast de kerk.