Vier maal per seizoen is er gelegenheid een Vesper-, Taizé of Ionaviering bij te wonen.  
Een moment voor jezelf en voor God in alle rust en stilte. 
Er wordt gezongen, we lezen en bidden samen een psalm. 
Soms verleent de cantorij haar medewerking of is er een muzikaal intermezzo. 
Het is een ander soort viering dan de gewone zondagsviering. 
Deze gebedsvieringen worden gekarakteriseerd door rust en meditatieve liederen. 
De liederen zijn eenvoudig, bevatten woorden die goed te begrijpen zijn en een kern van geloof uitdrukken. 
Zo kan de tekst doordringen tot op de bodem van je hart. 
Lied, woord, gebed … stilte, met een rustig tempo vloeit het één over in het ander. 
Een gezamenlijk stil worden voor God.

Deze vieringen vinden plaats op de laatste zondag van de maand 
in de maanden januari, maart, september en november. 
Aanvang altijd 19.00 uur.

U/jij bent van harte welkom.

Leden van de werkgroep: 

Elma Minnee           tel. 4032166
Cor van Vliet           tel. 4029680
Renée de la Parra    tel. 4013949
Linda Luijk              tel. 4076088