De attentiecommissie verwelkomt nieuw ingekomen leden, legt kraambezoeken af en stuurt – voor zover bekend - kaarten naar gemeenteleden in het ziekenhuis.

 

In deze commissie zitten:

Mw. Corry van Delft-van Klaveren

Westerpark 152

071 - 4013827

Mw. Nel van Vliet - van Zanten

Westerpark 115

071 - 4029680