De attentiecommissie verwelkomt nieuw ingekomen leden, legt kraambezoeken af en stuurt – voor zover bekend - kaarten naar gemeenteleden in het ziekenhuis.

 

In deze commissie zitten:

Mw. Corry van Delft-van Klaveren

Overrijn 28

4013827