De liturgiecommissie draagt zorg voor de voorbereiding en invulling van de eredienst.  Met name op hoogtijdagen zoals o.a. de Stille Week, Zondag Voleinding  en waar nodig in andere bijzondere erediensten. Zij bespreekt en regelt de praktische zaken en  onderhoudt contact met de cantorij, de kindernevendienstcommissie en de commissie erediensten. In samenwerking met de predikant stelt zij de orde van dienst samen.

 

Leden van de Liturgiecommissie:

 

Ds. C.K. Koekkoek J.v.d. Perkstraat 15           7850529
Mw. M.A. de Best Kerkstraat 16                   4026935
Mw. C. van Dijk Rijnstraat 64                    4026363
Mw. N.J. van Egmond Huetingstraat   38             4028888
Mw. L.L. Luijk Goudsbloem 5 , Rijnsburg 4076088