De ZWO-commissie adviseert en ondersteunt de kerkenraad op het gebied van Zending, 
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. 
Ze heeft tot doel om ons bewust te maken van de materiele, maatschappelijke en 
geestelijke nood in de samenleving. 
Tevens heeft zij de opdracht om deze nood naar vermogen te verlichten.

Om deze doelstelling te bereiken is ze actief door het:

    - verstrekken van informatie,
    - geven van voorlichting,
    - stimuleren en ondersteunen van activiteiten en het
    - organiseren van speciale kerkdiensten.

De benodigde financiële middelen worden verkregen door vrijwillige bijdragen,
collecten en giften.
 

Stichting Weeskinderen in Rwanda

Sinds september 2008 is de Open Hof verbonden met de stichting Weeskinderen in Rwanda (WiR). 
Doel van de stichting is om hulp te bieden aan kansarme weeskinderen in Rwanda in hun primaire behoeften 
waarbij voeding, gezondheidszorg en onderwijs centraal staan. 
Giften speciaal voor WiR kunnen worden overgemaakt naar de bankrekening van 
de ZWO, onder vermelding van ‘gift WiR’.

 

Leden ZWO-commissie:


Lid     Mw. Annelies van Bentum-Wassens     Westpad 5                       06 46341388
Lid     Klaas Wassens                                   Noordwijkerweg 17b        06 51509497

 

De Zendingscommissie (ZWO) heeft besloten vanaf 1 april 2014 alle betalingen door 
de Rabobank te laten uitvoeren. 
De reden hiervoor is dat het voordeliger is om met één bank te werken. 
De Zendingscommissie (ZWO) hoeft dan maar één keer administratiekosten te betalen. 

U kunt vanaf 1 april 2014 uw Zendingsbijdrage alleen nog maar overmaken naar bankrekeningnummer

NL12 RABO 0331 7030 76  t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk te Katwijk